Fara í efni

Útgefið efni

Umhverfismál

Svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs á Norðurlandi 2023-2036

Stöðugreining úrgangsmáli - vor 2022

Frumhagkvæmnimat líforkuvers


Flug

Akureyrarflugvöllur uppbyggingaráætlun

Tillögur starfshóps um innanlandsflug

Niðurstöður könnunar á viðhorfi til flugs (feb 2024)


Raforka

Raforkuskortur í Eyjafirði 2018

Flutningskerfi raforku á Norðausturlandi, skýrsla fyrir Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga 

Smávirkjanir 

Smávirkjanakostir í Eyjafirði 2018

Smávirkjanir í Þingeyjarsýslum 2018

Smávirkjanir í Dalvíkurbyggð 2015

Fiskeldi

Laugardaginn 19. janúar 2019 hélt Atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar ráðstefnu í Hofi um áhrif fiskeldis í Eyjafirði. Erindin eru nú aðgengileg hér

Spurningakönnun, viðhorf íbúa í Eyjafirði um fiskeldi

Þjónustukönnun - Norðurland eystra

Þjónustukönnun fyrir Norðurland eystra var unnin af Byggðastofnun árið 2018 og er aðgengileg hér

Fyrirtækjakönnun

Fyrirtækjakönnun landshlutanna 2022

Fyrirtækjakönnun landshlutanna 2019

Kynning á Fyrirtækjakönnun landshlutanna 2019

Könnun meðal  fyrirtækja sem starfa á landsbyggðinni 2018

Landræðilegt efnhagslegt litróf landbúnaðar á Íslandi

Staðbundin efnahagslegt mikilvægi landbúnaðar á Íslandi. Skýrslan var unnin að ósk atvinnuþróunarfélaganna á Íslandi og er aðgengileg hér

Iðnaðarlóðir 

Hreinlegar iðnaðarlóðir í Eyjafirði 

Menntun

MENNTUNARÞÖRF Í EYJAFIRÐI OG Í ÞINGEYJARSÝSLUM 2019

Íbúakönnun 

Íbúakönnun landshlutanna 2020 - Gögn og aðferðir
Íbúakönnun landshlutanna 2020 - Heildarniðurstöður
Íbúakönnun landshlutanna 2020 - Niðurstöður fyrir Norðuurland eystra

Nýsköpun

Skýrsla um Nýsköpunarvikuna

Samgöngustefna Norðurlands eystra

Samgöngu- og innviðastefna SSNE 2023-2033
Mögulegar framkvæmdir í vegagerð á Norðurlandi eystra - 2021

Ungt fólk á Norðurlandi eystra - Ungmennaþing SSNE

Samantekt af niðurstöðum frá Ungmennaþingi SSNE 2021
Samantekt af niðurstöðum frá Ungmennaþingi SSNE 2022
Samantekt af niðurstöðum frá Ungmennaþingi SSNE 2023

Almenningssamgöngur

Samfélagsleg nýsköpun - Samlegð farþega- og póstflutninga á Norðausturlandi
Samnýting póst- og farþegaflutninga austan Tjörnes 2021

Svæðisskipulag Eyjafjarðar

Svæðisskipulag Eyjafjarðar 2012-2024 - forsendur
Svæðisskipulag Eyjafjarðar 2012-2024 - umhverfisskýrsla
Svæðisskipulag Eyjafjarðar 2012-2024 - greinagerð
Svæðisskipulag Eyjafjarðar 2012-2024 - breyting vegna flutningslína raforku
Svæðisskipulag Eyjafjarðar 2012-2024 - breyting vegna flutningslína raforku - umhverfisskýrsla


Náttúruvernd til eflingar byggðaþróun

Starfsstöð í náttúrurannsóknum við Bakkafjörð (fyrsti verkhluti)
Hagræn tengsl náttúruverndar og byggðaþróunar (annar verkhluti)
Íbúafundur - Efling byggðar á Norðausturhorninu (þriðji verkhluti)


Ársskýrslur

Ársskýrsla 2023
Ársskýrsla 2022
Ársskýrsla 2021

Umsagnir

Hérna verða birtar umsagnir og bókanir stjórnar SSNE

Umsögn um frumvarp til laga um Vísinda- og nýsköpunarráð
Umsögn um áform að breytingum á lögum um dómstóla (héraðsdómstólar)
Umsögn um drög að frumvarpi til laga um sýslumann
Bókun stjórnar SSNE varðandi aðgengi að upplýsingum um opinbera styrki
Umsögn stjórnar SSNE um þingsályktunartillögu um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2022-2036

Starfsáætlanir

Starfsáætlun 2024
Starfsáætlun 2023
Starfsáætlun 2022
Starfsáætlun 2021
Starfsáætlun 2020

Fjölmenning

Fjölmenningarstefna Eyþings 2017

Menning

Skýrla RHA um samstarf stafna - Ábyrgðarsöfn á Eyþingssvæðinu 2020

Úttekt á framkvæmda menningarsamninga 2013

Úttekt á framkvæmd menningarsamninga 2009

Skýrsla um starfsemi  menningarráðs 2007-2021

Getum við bætt síðuna?