Fara í efni

Brothættar byggðir

Markmiðið með verkefninu Brothættum byggðum er m.a. að fá fram skoðanir íbúanna sjálfra á framtíðarmöguleikum heimabyggðarinnar og leita lausna á þeirra forsendum í samvinnu við ríkisvaldið, landshlutasamtök, atvinnuþróunarfélög, sveitarfélög, brottflutta íbúa og aðra. Árið 2012 hófst tilraunaverkefni á Raufarhöfn sem hlaut heitið Raufarhöfn og framtíðin. Hugmyndin var frá upphafi sú að með þessu tilraunaverkefni yrði til aðferð eða verklag sem hægt væri að nota á fleiri stöðum sem stæðu frammi fyrir svipuðum vanda. Meginmarkmið verkefnisins var að stöðva viðvarandi fólksfækkun í smærri byggðakjörnum og í sveitum landsins. Verkefnið miðar að víðtæku samráði og því að virkja þekkingu og getu íbúa byggðarlaganna til að móta framtíðarsýn, markmið og lausnir. Frá því tilraunaverkefnið hófst á Raufarhöfn hefur það vaxið og fleiri byggðalög víða um land komið inn sem þátttakendur.

Á Norðurlandi eystra hafa fimm byggðarlög tekið þátt. Fjórum af þeim er nú formlega lokið. Verkefninu Raufarhöfn og framtíðin lauk árið 2017 og verkefninu Hrísey, perla Eyjafjarðar sem hófst haustið 2015 lauk í byrjun árs 2020. Verkefnin Glæðum Grímsey og Öxarfjörður í sókn hófust árið 2016. Verkefnið Öxarfjörður í sókn lauk í árslok 2020 en Glæðum Grímsey lauk í árslok 2022.

Eitt byggðarlag á Norðausturlandi er því virkur þátttakandi í verkefninu í dag. Verkefnið Betri Bakkafjörður hófst árið 2019 og ákveðið hefur verið að framlengja það til ársloka 2024.

Frekari upplýsingar um öll verkefni Brothættra byggða á Norðurlandi eystra eru að finna í tenglunum hér til hægri.  

Getum við bætt síðuna?