Fara í efni

Styrkir haust 2021

Styrkir haust 2021

Ráðgjafar SSNE veita upplýsingar um styrki og styrkjamöguleika sem standa einstaklingum, fyrirtækjum og rannsóknaraðilum til boða.

Á næstu mánuðum eru eftirfarandi sjóðir auglýstir:

 • Styrkveitingar ANR  - 31. ágúst.
  • Til hvers? Styrkir til verkefna og viðburða á málefnasviðum ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.
 • Hljóðritasjóður - 15. september kl. 15:00
  • Fyrir hverja: Tónlistarmenn, jafnt einstaklinga sem hljómsveitir, útgáfufyrirtæki og aðra er koma að hljóðritun tónlistar.
  • Til hvers? Hljóðritasjóður veitir styrki til hljóðritunar nýrrar, frumsamdrar tónlistar sem stuðla á að nýsköpun. Veittir eru styrkir í almenn verkefni og þróunarverkefni.
 • Tækniþróunarsjóður: Vöxtur, Sprettur - 15. september kl. 15:00.
  • Fyrir hverja: Lítil og meðalstór fyrirtæki
  • Til hvers? Vöxtur er ætlaður til að styrkja þróunarverkefni sem eru komin af frumstigi hugmyndar. Sprettur er öndvegisstyrkur innan Vaxtar.
 • Tækniþróunarsjóður: Sproti - 15. september kl. 15:00
  • Fyrir hverja? Ung nýsköpunarfyrirtæki og frumkvöðla
  • Til hvers? Til að styðja við verkefni á byrjunarstigi.
 • Tækniþróunarsjóður: Markaðsstyrkur - 15. september kl. 15:00
  • Fyrir hverja? Markaðsstyrkur er eingöngu fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki sem verja að lágmarki 10% af veltunni til rannsókna- eða þróunarstarfs samkvæmt síðasta reikningsári.
  • Til hvers? Hægt er að sækja um styrk vegna sérstaks markaðsátaks en einnig uppbyggingu innviða fyrirtækisins sem tengjast sókn á markaði.
 • Rannís - Skattfrádráttur rannsókna- og þróunarverkefna
  • Fyrir hverja? Fyrirtæki sem eru eigendur rannsókna- eða þróunarverkefna. Háskólar og stofnanir teljast ekki fyrirtæki í skilningi þessara laga.
  • Til hvers? Fyrirtæki sem hafa fengið staðfestingu Rannís á rannsókna- eða þróunarverkefni eiga rétt á frádrætti á tekjuskatti skv. lögum nr. 152/2009. Sé álagður tekjuskattur lægri en ákvarðaður frádráttur, eða lögaðila ekki ákvarðaður tekjuskattur vegna skattalegs taps, þá er frádrátturinn greiddur út
 • Styrkir til rannsókna- og þróunarverkefna - 1.október 
  • Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið auglýsir eftir umsóknum um styrki til rannsókna- og þróunarverkefna í garðyrkju
  • Fjármunum til þróunarverkefna er ætlað að styðja við kennslu, rannsóknir, leiðbeiningar og þróun í greinunum svo sem ráðgjafar-, kynningar-, rannsókna- eða tilraunaverkefni sem og, vöruþróunar- og endurmenntunarverkefni.  
 • Listamannalaun - 4. október kl. 15:00
  • Fyrir hverja? Sjálfstætt starfandi hönnuði, myndlistarmenn, rithöfunda, sviðslistafólk, tónlistarflytjendur og tónskáld.
  • Til hvers? Að efla listsköpun í landinu. Alþingi veitir árlega fé af fjárlögum til þess að launa listamenn í samræmi við lög.
 • Sviðslistasjóður - 4. október kl. 15:00
  • Fyrir hverja? Atvinnusviðslistahópa
  • Til hvers? Veittir eru styrkir til einstakra verkefna.
 • Æskulýðssjóður - 15.október kl 15:00
  • Fyrir hverja? Börn og ungmenni, á aldrinum 6-25 ára.
  • Til hvers? Auka möguleika æskulýðsfélaga og samtaka á að bjóða fjölbreyttari starfsemi fyrir félaga sína.
 • Rannís: Sóknarstyrkir - 20. október kl. 15:00
  • Stofnanir, fyrirtæki, vísindafólk og fræðimenn sem sækja um í alþjóðlega rannsóknasjóði. Forgangur er veittur þeim sem sækja um í Horizon Europe rannsókna- og nýsköpunaráætlun ESB, en mögulegt er að styrkja annað samstarf samkvæmt ákvörðun stjórnar sjóðsins.
  • Til hvers? Til undirbúnings umsókna í alþjóðlega rannsóknasjóði, einkum Horizon 2020.
 • Menningar- og viðurkenningarsjóður KEA - 21. okt 2021
  • Fyrir hverja? félög, verkefni og einstaklinga á félagssvæði KEA.
 • Framkvæmdasjóður ferðamannastaða - 26. október
  • Fyrir hverja? Framkvæmdasjóður ferðamannastaða fjármagnar framkvæmdir á ferðamannastöðum og ferðamannaleiðum í eigu eða umsjón sveitarfélaga og einkaaðila.
  • Til hvers? Annars vegar vegna (Nýrrar) þjónustu/aðstöðu á ferðamannastað / ferðamannaleið. Hins vegar vegna úrbóta vegna náttúruverndar og/eða öryggis á ferðamannastað eða ferðamannaleið.
 • Tónlistasjóður - 1. nóvember kl. 15:00
  • Fyrir hverja? tónlistarfólk, hljómsveitir, kóra og aðra er koma að tónlistarflutningi.
  • Til hvers? Sjóðurinn skiptist í tvær deildir, tónlistardeild og markaðs- og kynningardeild. Tónlistardeild veitir styrki til almennrar tónlistarstarfsemi, en markaðs- og kynningardeild veitir styrki til kynningar og markaðssetningar á tónlist og tónlistarfólki hér á landi og erlendis.
 • Uppbyggingasjóður Norðurlands eystra – 10.nóvember
  • Fyrir hverja? Lögráða einstaklingar, félagasamtök, fyrirtæki, stofnanir eða sveitarfélög á Norðurlandi eystra.
  • Til hvers? Tilgangur Uppbyggingarsjóðs er að styrkja annars vegar menningar- og hinsvegar atvinnuþróunar- og nýsköpunarverkefni á Norðurlandi eystra.
 • Brothættar byggðir - Frumkvæmissjóður: Glæðum Grímsey - 26. nóvember
  • Fyrir hverja? Einstaklingar, félög og aðrir lögaðilar óháð búsetu uppfylli umsókn skilyrði sjóðsins og úthlutunarreglur.
  • Til hvers? Veittir eru verkefnastyrkir og stuðningur á vegum Brothættra byggða til þróunarverkefna og annarra samfélagseflandi verkefna á þeim svæðum sem taka þátt. Annars vegar eru veittir verkefna- og stofnstyrkir á sviði atvinnu- og nýsköpunar og hinsvegar verkefnastyrkir á sviði samfélagseflingar.

    

  Athygli skal vakin á því að listinn er ekki tæmandi skrá yfir alla styrki sem eru í boði. SSNE vekur líka athygli á því að mörg fyrirtæki veita samfélagsstyrki og hvetjum við fólk til að kynna sér þá. 

Ábendingar um fleiri sjóði má senda á ssne@ssne.is

 

 

 

Getum við bætt síðuna?