Fara í efni

Laust starf hjá SSNE: Verkefnastjóri - Fjármál og rekstur

Laust starf hjá SSNE: Verkefnastjóri - Fjármál og rekstur

Leitað er að öflugum verkefnastjóra fjármála og reksturs hjá SSNE. Verkefnastjórinn kemur einnig að atvinnuráðgjöf og nýsköpun. Um fullt starf er að ræða og gott ef viðkomandi getur hafið störf sem fyrst. Starfið er á Akureyri og er umsóknarfrestur til 28.júní

Helstu verkefni:

 • Fjárhagsleg umsýsla og launavinnsla.
 • Gerð rekstraráætlana og skýrslna um fjárhag SSNE
 • Annast samskipti við sveitarfélög, stofnanir og ráðuneyti vegna reksturs og verkefna.
 • Fjárhagsleg umsýsla uppbyggingarsjóðs, áhersluverkefna Sóknaráætlunar Norðurlands eystra og brothættra byggða.
 • Upplýsingagjöf til hagaðila, starfsfólks og stjórnar varðandi fjármál SSNE.
 • Upplýsingagjöf og ráðgjöf til starfsfólks varðandi fjárhagslega þætti verkefna.
 • Samskipti og samstarf við hagaðila.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólapróf sem nýtist í starfi (BA, BS, B.ed eða sambærilegt).
 • Góð reynsla af sambærilegum störfum.
 • Frumkvæði og sjálfstæði í starfi.
 • Nákvæmni og skipulagshæfni.
 • Mjög góð íslenskukunnátta og ritfærni.
 • Góð almenn tölvukunnátta.
 • Menntun og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.

Um SSNE

Markmið með starfsemi SSNE er að efla Norðurland eystra sem eftirsótt til búsetu og atvinnu. SSNE skal vera sterkur bakhjarl aðildarsveitarfélaga í sameiginlegum málum þeirra og stuðla að góðu mannlífi, lifandi menningarlífi og öflugri atvinnustarfsemi á starfssvæðinu.Hlutverk SSNE er að þjónusta sveitarstjórnir og atvinnulíf á starfssvæði landshlutasamtakanna til að ná framangreindum markmiðum.

Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni umsækjanda.

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Ólafsdóttir hjá Mögnum, sigga@mognum.is.

Getum við bætt síðuna?