Fara í efni
NORA auglýsir verkefnastyrki 2020, seinni úthlutun

Markmið með starfi NORA (Norræna Atlantssamstarfið) er að styrkja samstarf á Norður Atlantssvæðinu. Ein leið að því markmiði er að veita verkefnastyrki tvisvar á ári til samstarfsverkefna á milli Íslands og a.m.k. eins annars NORA-lands, þ.e. Grænlands, Færeyja, strandhéraða Noregs. Nú er komið að seinni úthlutun ársins 2020. Umsóknarfrestur er 5. október 2020.

Hámarksstyrkur er 500.000 dkr. sem lengst er unnt að veita til 3ja ára og aðeins sem hluta af heildarfjármögnun verkefnis, gegn mótframlagi viðkomandi aðila. Umsóknir skula fela í sér samstarf á milli a.m.k. tveggja NORA-landa. Í umsóknunum skal taka mið af samstarfsáætlun NORA 2017-2020. Þau svið sem helst eru styrkt eru eftirfarandi:

• Skapandi greinar: Með „skapandi greinum“ er átt við starfsemi sem sprettur úr sköpunargleði, þekkingu og hæfileikum fólks og sem eflir velferð og eykur atvinnutækifæri með því að skapa og nýta þekkingarauð.
• Græn orka: Þróa skal og innleiða grænar orkulausnir til sjós og lands.
• Lífhagkerfi: Nýsköpunarverkefni skulu stuðla að verðmætaaukningu með þróun vannýtts hráefnis, nýrrar verðmætasköpunar og sjálfbærrar matvælaframleiðslu.
• Sjálfbær ferðaþjónusta: Ferðaþjónustan á að leggja sitt af mörkum til að auka fjölbreytni í viðkvæmum hagkerfum á svæðinu um leið og sjálfbærni innan greinarinnar eykst.
• Upplýsinga- og fjarskiptatækni: Upplýsinga- og fjarskiptatækni er mikilvægur liður í að sigrast á fjarlægðum.
• Velferðarþjónusta: Samstarf á svæðinu, sem miðar að því að takast á við þær áskoranir sem miklar vegalengdir og skortur á markfjölda fagfólks og sjúklinga/skjólstæðinga skapa, skiptir sköpum fyrir framtíð svæðisins.
• Öryggismál/viðbúnaður á hafi: Vaxandi skipaumferð á Norður-Atlantssvæðinu og Norðurheimskautssvæðinu fylgja nýjar og flóknar áskoranir.

Sjá nánari upplýsingar 

NORA auglýsir verkefnastyrki 2020, seinni úthlutun