Fara í efni

Stofnanir og stoðumhverfi

 • Heimsmarkmiðin. Heimasíða Heimsmarkmiðanna um sjálfbæra þróun. Tilgangurinn með vefnum er að virkja samfélagið í heild sinni við innleiðingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun og tryggja gott samráð og upplýsingamiðlun milli stjórnvalda og hagsmunaaðila um markmiðin. Á vefnum er því að finna verkefni stofnana, fyrirtækja, félagasamtaka, sveitarfélaga og jafnvel einstaklinga sem eiga það öll sameiginlegt að stuðla að framgangi heimsmarkmiðanna. 

 • Samband íslenskra sveitarfélaga - Samráðsvettvangur sambandsins um heimsmarkmiðin.
 • Verkfærakista varðandi heimsmarkmið SÞ um sjálfbæra þróun. - Hagnýt skref við innleiðingu heimsmarkmiða Sameinuðu
  þjóðanna um sjálfbæra þróun.

 • Aðgangur að innri vef verkfærakistu. Sveitarfélög geta sent beiðni til Umhverfisstofnunar um aðgang að innra vefsvæði fyrir sveitarfélög. Þessi innri vefur innheldur losunarreikni sniðinn að rekstri sveitarfélaga, gagnagátt fyrir vistun gagna um losun sveitarfélaga og skilagátt fyrir loftslagsstefnu og aðgerðaáætlun.

 • Vistorka er einkahlutafélag í 100% eigu Norðurorku. Markmiðið með stofnun Vistorku er að stuðla að framleiðslu umhverfisvæns eldsneytis með sjálfbærri nýtingu hráefnis sem fellur til á Eyjafjarðarsvæðinu. Félagið kannar auk þess mögulega nýtingu á þeim hliðarafurðum sem framleiðslunni tengjast og með hvaða hætti nýting og samspil þeirra getur stutt við meginmarkmiðin.

 • Eimur er samstarfsverkefni Landsvirkjunar, Norðurorku, Orkuveitu Húsavíkur og Samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra (SSNE). Markmið verkefnisins er að bæta nýtingu orkuauðlinda og auka nýsköpun í orkumálum á Norðausturlandi. Ætlunin með samstarfinu er meðal annars að byggja upp atvinnulíf og auka verðmætasköpun á svæðinu, með sérstakri áherslu á sjálfbærni, grænar lausnir, nýsköpun og hátækni.

 • Norðanátt. Samstarfsverkefnið Norðanátt er hreyfiafl sem miðar að því að skapa kraftmikið umhverfi á Norðurlandi fyrir frumkvöðla og fyrirtæki. Norðanátt samanstendur af viðburðum sem styðja við frumkvöðla með hugmyndir á ólíkum stigum. Norðanátt hefur horft til hringrásarhagkerfis og matar, vatns og orku sérstaklega í sínum verkefnum.

 • Á vef Orkuseturs má sjá m.a. yfirlit orkunotkunar, flotastærð Íslands og margt fleira. 

 • Loftlagsráð - Loftslagsráð veitir stjórnvöldum aðhald og ráðgjöf um stefnumarkandi ákvarðanir sem tengjast loftslagsmálum og er sjálfstætt og óháð í störfum sínum.

 • Skrifstofa loftslagsþjónustu og aðlögunar – Veðurstofa Íslands. Skrifstofunni er ætlað að horfa til aðlögunarþátta og sinna loftlagsþjónustu sem snúa að þeim. Stefnan er að útbúa vettvang til að miðla sviðsmyndum og benda á aðlögunarþörf. 

 • Umhverfisstofnun. UST hefur meðal annars það hlutverk að vera sveitarfélögum til aðstoðar varðandi stefnu umhverfis- og auðlindaráðherra um úrgangsmál. Þar má einnig finna tölfræði tengt úrgangsmálum og ársskýrslur. 

 • Náttúrustofa NorðausturlandsHlutverk Náttúrustofu er að safna gögnum, varðveita heimildir um náttúrufar og stunda vísindalegar náttúrurannsóknir, auk þess að veita fræðslu og ráðgjöf um umhverfismál, stuðla að æskilegri landnýtingu og náttúruvernd og annast almennt eftirlit með náttúru landsins.

 • Úrvinnslusjóður - Starfsemi Úrvinnslusjóðs felst einkum í umsýslu og ráðstöfun úrvinnslugjalds, samningum við aðila um úrvinnslu úrgangs á grundvelli útboða eða verksamninga eftir því sem við á.

 • Skógræktin. Skógræktin er ríkisstofnun sem heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðuneytið og þjónar skógrækt á Íslandi samkvæmt lögum um skógrækt., hægt að finna skógarkolefnisreiknivél, verkefni um vottun skógræktar og fleira nýtilegt. 
 • Stefna Skógræktarinnar.

 • Landgræðslan. Landgræðslan er þekkingar- og þjónustustofnun. Markmiðin eru að vernda, endurheimta og bæta þær auðlindir þjóðarinnar sem fólgnar eru í gróðri og jarðvegi og tryggja sjálfbæra nýtingu lands. Landgræðslan starfar eftir lögum um landgræðslu nr 155/2018.

 • Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins. RML er ráðgjafafyrirtæki í landbúnaði og tengdum greinum. Allir bændur landsins eiga kost á ráðgjöf RML og RML fer með framkvæmd sameiginlegra verkefna skv. búnaðarlögum í umboði Bændasamtaka Íslands. 

 • Orkustofnun starfar undir yfirstjórn atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins samkvæmt lögum og reglugerð um Orkustofnun. Orkustofnun sér m.a. um orkusjóð.
 • Kortasjá orkustofnunar. Á kortasjá má m.a. sjá yfirlit hleðslustöðva.
 • Uppbyggingarsjóður SSNE.
 • Matvælasjóður. 
 • Rannís, tækniþróunarsjóður.
 • Orkusjóður. 
 • Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra, viðburðarlisti - Yfirlit flestra styrkja, dagsetningar og upplýsingar: